Over ECP

Professioneel

Het ECP staat garant voor een professionele standaard. Om daaraan te voldoen is een curriculum vastgesteld waarin zelfonderzoek, leertherapie en werken onder supervisie belangrijke elementen zijn. Ook zijn er eisen voor toelating, studiebelasting, theoretische kennis, praktijkervaring en kwaliteitszorg.


De ECP-opleidingen leggen, naast theoretische kennis, veel nadruk op vakmanschap, praktijkervaring en supervisie. Periodieke, onafhankelijke toetsing borgt de kwaliteit van het onderwijs en de professionele organisatie van psychotherapie in ons land. De therapeut neemt verplicht deel aan intervisie en supervisie en wordt jaarlijks geaccrediteerd. Na- en bijscholing zijn daarbij belangrijke onderdelen.


Onafhankelijk

ECP-therapeuten werken vrij van protocollen, richtlijnen van verzekeraars en bijbehorende beperkingen. Dat maakt ons onafhankelijk in onze keuze voor mensgericht handelen en behandelmethodes. Door de vrijheid om vanuit passie ons vak te beoefenen en te ontwikkelen, opereren we innovatief en effectief.


En cliënten kunnen altijd bij ons terecht, onafhankelijk van verwijzers of verzekeraars. Waardoor ze zelf een therapeut of aanpak kunnen kiezen. Het ECP biedt de onafhankelijke keuze.


Mensgericht

Een ECP-therapeut kijkt naar de mens achter de cliënt: wij doen recht aan verschillen en diversiteit, waardoor je een passende therapie en therapeut kunt kiezen.


Betrouwbaar

Een ECP-therapeut is een veilige keuze: wij werken wetenschappelijk onderbouwd volgens hoogwaardige normen en garanderen 100% privacy.

Verbindend

Het ECP vormt de professionele paraplu voor psychotherapeutische stromingen en begeleidingsvormen waarvan de effecten wetenschappelijk onderbouwd zijn. Inmiddels verbindt het ECP als Europees keurmerk al zestien modaliteiten binnen de psychotherapie. Dankzij deze pluriformiteit is er een sterke interdisciplinaire, intercollegiale en internationale uitwisseling van kennis, kunde en ervaring.

De transparantie en herkenbaarheid van het keurmerk zorgen ook voor een gemakkelijke verbinding tussen cliënt en therapie, zowel de toegepaste interventie als de therapeut. De ECP-therapeut is getraind om die verbinding te maken en de cliënt te begeleiden bij dat proces dat hem verder helpt. Zo staat het ECP voor de verbinding tussen cliënt, therapeut en modaliteit.


Hoge eisen

De Europese Associatie voor Psychotherapie stelt hoge eisen. Niet alleen dat iemand een (minimaal) vierjarige opleiding heeft afgerond, maar ook voldoende vlieguren, deels onder supervisie van de opleiders. Op de website van het EAP kun je het ECP-diploma van de geregistreerde ook terugvinden.


Op deze website staat een aantal therapeuten die al we gekwalificeerd zijn volgens Nederlandse eisen, maar nog onderweg zijn om hun ECP-certificaat aan te kunnen vragen. In het profiel van de therapeut staat "NL" of "EWAO" als extra vermelding om de status "onderweg naar het ECP" aan te geven.


Vergoeding

Het kan zijn dat je zorgverzekeraar deze therapie maar gedeeltelijk of soms zelfs niet niet vergoedt. Dat hangt samen met welke zorgverzekering je hebt afgesloten. En het is een gevolg van de keuze van de ECP-therapeuten voor kwaliteit boven het aanpassen aan steeds strengere normen van zorgverzekeraars en voor het moeten volgen van administratieve procedures. Informeer daarom vooraf bij je zorgverzekeraar of de therapie vergoed wordt.

©2023. Alle rechten voorbehouden. Nederlandse associatie voor psychotherapie