Aanvragen van registratie

Vereiste vooropleiding

Deze pagina geeft informatie over welke vooropleidingen voldoen aan de voorwaarden om bij de NAP te kunnen registreren en daarna te worden opgenomen in het kwaliteitsregister van de NAP.

Voldoende vooropleidingen

Een vooropleiding op minimaal hbo-niveau in een van de sociale- of mensvakken geeft toegang tot een 4-jarige opleiding voor een modaliteit van psychotherapie. Een opleiding die opleidt tot het ECP omvat veelal de competenties die separaat worden aangeboden in de verplicht gestelde Psychosociale basiskennis (PSBK)-opleiding. Indien de eindkwalificaties van de modaliteitsopleiding niet expliciet de basiskennis omvat dient het certificaat (conform PLATO-eindtermen) alsnog extern te worden behaald.

Nederlandse zorgverzekeraars stellen het PSBK-diploma als minimale eis van bekwaamheid om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Onderstaande lijst geeft een overzicht van opleidingen die vrijstelling geven voor PSBK.

Vrijstelling voor Psychosociale Basiskennis:

Wanneer u een HBO Bachelor hebt behaald aan een erkend opleidingsinstituut voor één van de onderstaande opleidingen, hebt u vrijstelling van Psychosociale Basiskennis.

 • SPH

 • MWD

 • CMV

 • Creatieve Therapie

 • Psychologie (ook: WO)

 • Kunstzinnige Therapie

 • Master Orthopedagogiek

 • Pedagogiek

 • HBO Toegepaste psychologie

 • HBO opleiding Counseling

 • Stressmanagement CCC Professional

 • Psychosociaal Counselor (OPC)

 • Pastoraal Werk en Humanistiek

 • Gezondheidswetenschappen Universiteit Maastricht (afstudeerrichting GGZ)

 • HBO-V (Verpleegkunde)

 • Verpleegkunde in de maatschappelijke gezondheidszorg met specialisatie GGZ

 • B-verpleegkundige (mits geldige BIG-registratie op moment van aanmelding)

 • Geldige BIG-registratie, passend bij de sector

U kunt een opleiding voor Psychosociale Basiskennis volgen en een certificaat hiervoor behalen op de volgende wijze

 • EVC certificaat van één van bovengenoemde opleidingen

 • CPION-geaccrediteerde opleidingen PSBK zie: CPION

 • SNRO-geaccrediteerde opleidingen PSBK zie: SNRO

Formulieren en akkoordverklaringen

Op deze pagina treft u de documenten aan van de akkoordverklaringen die bij de registratie aanwezig moeten zijn.

Akkoordverklaringen

Het gaat om de volgende documenten en/of onderwerpen:

 1. Ethische code

 2. Klachtrecht en WKKGZ

 3. (gebruik) muurschildjes NAP (niet voor Basisregister NAP)

 4. verklaring bij- en nascholing

 5. Inschrijvingsbewijs aansluiting Geschilleninstantie

Daarnaast gaat een geregistreerde bij de NAP er mee akkoord dat haar/zijn gegevens worden opgenomen in onze administratie en ons register. Het register is deels publiekelijk toegankelijk.

U kunt bij uw registratie een onderscheid maken tussen uw privé-gegevens (en correspondentieadres) en uw praktijkgegevens. Alleen de praktijkgegevens zijn publiek op te vragen (overigens ook via het AGB-code-register).

Op het formulier voor registratie in PE Online, vult u deze gegevens in door bij diverse akkoordverklaringen een vinkje te plaatsen daar waar u wordt gevraagd uw akkoord te geven. U hoeft deze formulieren niet uit te printen en in te vullen; uw akkoordverklaring op het online formulier is voldoende.

Bent u tevens ECP-houder, dan slaat ook de EAP uw gegevens op en publiceert deze op haar website.


©2022. Alle rechten voorbehouden. Nederlandse associatie voor psychotherapie