Aanvraag ECP via NAP

Aanvragen van het Europees Certificaat Psychotherapie (ECP) via een EAPTI en daarna registratie in het NAP-register, verloopt eenvoudig.

Bent u afgestudeerd aan een zogenaamde European Accredited Psychotherapy Training Institute (EAPTI), zoals de Nederlandse Stichting Gestallt, Nederlandse Academie voor Psychotherapie, Kempler Instituut Nederland of de TA Academy, dan vraagt u uw ECP-diploma op via uw trainingsinstituut.

De aanvraag van het ECP-diploma kan niet via de NAP gedaan worden.

Na ontvangst van uw diploma kunt u bij de NAP geregistreerd worden.


©2021. Alle rechten voorbehouden. Nederlandse associatie voor psychotherapie