Registreren als therapeut

U bent therapeut en u wilt zich registreren in het kwaliteitsregister NAP

Registratie bij de NAP kan indien u bent opgeleid in een vorm (modaliteit) van psychotherapie die is erkend door de European Association for Psychotherapy (EAP)

Door op "Registreren" te klikken komt u in de aanvraagomgeving. De aanvraag verloopt in twee stappen:

  1. Aanmaken account in PE Online

  2. Aanvragen registratie na bevestiging van uw account

Na beoordeling van uw aanvraag ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht via PE-Online.

Er zijn drie registratievormen:

  1. Register Professional NAP

  2. Registratie NAP Registertherapeut (NRT)

  3. Registratie ECP® Therapeut

Hieronder vindt u een verdere uitwerking met criteria voor de drie registratiemogelijkheden.

Iedereen die zich wil laten registreren bij de NAP, moet voldoen aan de algemene voorwaarden.

Hieronder vindt u een verdere uitwerking met criteria voor de drie registratiemogelijkheden.

Iedereen die zich wil laten registreren bij de NAP, moet voldoen aan de algemene voorwaarden.

Er zijn verschillende routes om het ECP te verkrijgen:

  1. Wanneer u bent afgestudeerd aan de Nederlandse Stichting Gestalt, het Kempler Instituut, de TA-Academie of een andere zogenaamde European Accredited Psychotherapy Training Institute, dan vraagt uw opleiding uw ECP-certificaat aan.
    U dient daarna uw aanvraag voor registratie in bij de NAP.

  2. Wanneer u bij een andere EAP-erkende modaliteit bent afgestudeerd, dan vraagt u uw ECP-certificaat en uw registratie direct aan via de NAP (zie verder onder Aanvraag ECP via NAP). U moet in dat geval drie jaar werkervaring hebben.

  3. Als u wel relevante opleidingen heeft gevolgd maar niet bij een door de EAP-erkende modaliteit of niet in Nederland, dan kunt u uw portfolio laten beoordelen door de daartoe bestemde commissie van de EAP. Informatie vindt u onder Aanvraag ECP via GAP-procedure.

Aan de inschrijving in het Kwaliteitsregister NAP zijn kosten verbonden. Overzicht tarieven.


©2023. Alle rechten voorbehouden. Nederlandse associatie voor psychotherapie