Aanvraag ECP via GAP

Meer over de GAP-route

Op wie is de GAP-procedure van toepassing?

Het kan voorkomen dat u een andere route heeft gevolgd -dan de gebruikelijke en reguliere route, maar dat u een vergelijkbare opleiding heeft gevolgd binnen een van de modaliteiten die is aangesloten bij de EAP.

In dat geval kunt u verzoeken dat uw opleiding, aangevuld met relevante werkervaring, toch wordt aangemerkt voor het ECP-diploma. Deze aanvraag wordt door een hiervoor bestaande commissie beoordeeld. Voordat een dergelijke aanvraag met een positief advies van de NAP wordt opgestuurd naar de EAP, vindt een voor-beoordeling plaats door de Nederlandse Registrar. Hieronder kunt u de formulieren voor de aanvraag downloaden.

Hoe werkt de GAP-aanvraag?

Voor enkele therapeuten is het via de weg niet mogelijk op het NAO-formulier een handtekening van een EWAO-vertegenwoordiger krijgen voor de ECP-aanvraag.

Dit terwijl zij voor het overige wel voldoen aan de gestelde eisen.

Voor deze therapeuten heeft de EAP een speciaal platform in het leven geroepen: het Grandparenting Accreditation Panel (GAP).

Via de zogeheten GAP-procedure kunnen zij een handtekening van een GAP-commissie van de EAP op het NAO-formulier bemachtigen en zich toch ECP-laten certificeren/registreren.


Criteria:

 1. U voldoet aan alle eisen voor de ECP-registratie

 2. Uw opleiding voldoet aan de algemene criteria, maar niet aan het volledige opleidingspakket van een van de erkende EWAO’s:

  1. omdat u een opleiding hebt gehad in meerdere psychotherapie-richtingen;

  2. omdat uw richting zich nog niet heeft aangesloten bij de EAP, maar in Nederland wel geldt als een erkende opleiding voor psychotherapie;

  3. om een andere, duidelijk door u te benoemen reden, kunt u geen handtekening krijgen van een EWAO-vertegenwoordiger. Met deze handtekening wordt verklaard dat de door u gevolgde opleiding(en) equivalent zijn aan een reguliere vierjarige opleiding bij een van de modaliteitsopleidingen.


Aanvraag ECP-registratie via GAP-procedure:

 1. U dient de aanvraagformulieren voor de ECP-registratie volledig in te vullen en voorzien van alle gevraagde bijlagen en kopieën in drievoud te sturen naar het kantoor van de NAP.

 2. Daarnaast dient u voor de GAP-procedure een formulier in te vullen:
  het document
  'GAP-form CV structure';
  Het formulier dient in het Engels ingevuld te worden en in 3-voud aangeleverd te worden.

Deze beide documenten stuurt u samen met uw ECP-dossier naar het kantoor van de NAP.

 1. Uw ECP-dossier wordt door de registrar van de NAP beoordeeld. Na goedkeuring van de registrar gaat uw gehele dossier naar de EAP-vertegenwoordiger van de NAP.

 2. De EAP-vertegenwoordiger van de NAP zal uw dossier meenemen naar een vergadering voor behandeling in de GAP-commissie. De vertegenwoordiger zal uw dossier in deze vergadering verdedigen en om een handtekening op het NAO-formulier verzoeken.


©2021. Alle rechten voorbehouden. Nederlandse associatie voor psychotherapie