Aanvraag ECP via GAP

Meer over de GAP-route

Op wie is de GAP-procedure van toepassing?

Het kan voorkomen dat u een andere route heeft gevolgd dan de gebruikelijke en reguliere route, maar dat u een vergelijkbare opleiding heeft gevolgd binnen een van de modaliteiten die is aangesloten bij de EAP.

In dat geval kunt u verzoeken dat uw opleiding, aangevuld met relevante werkervaring, toch wordt aangemerkt voor het ECP-diploma. Deze aanvraag wordt door een hiervoor bestaande commissie beoordeeld. Voordat een dergelijke aanvraag met een positief advies van de NAP wordt opgestuurd naar de EAP, vindt een voor-beoordeling plaats bij de NAP. Hieronder kunt u de formulieren voor de aanvraag downloaden.

 

Hoe werkt de GAP-aanvraag?

Voor enkele therapeuten is het niet mogelijk om op het NAO-formulier een handtekening van een EWAO-vertegenwoordiger te krijgen voor de ECP-aanvraag.

Dit terwijl zij voor het overige wel voldoen aan de gestelde eisen.

Voor deze therapeuten heeft de EAP een speciaal platform in het leven geroepen: het Grandparenting Accreditation Panel (GAP).

Via de zogeheten GAP-procedure kunnen zij een handtekening van een GAP-commissie van de EAP op het NAO-formulier bemachtigen en zich toch ECP-laten certificeren/registreren.


Criteria:


Aanvraag ECP-registratie via GAP-procedure:

 

Deze beide documenten stuurt u samen met uw ECP-dossier naar het kantoor van de NAP.


©2023. Alle rechten voorbehouden. Nederlandse associatie voor psychotherapie