Vektis en AGB-code

Vektis is een uitvoeringsorganisatie van de zorgverzekeraars en kent AGB codes toe. Zorgverleners kunnen op basis van AGB-codes declareren. Vektis beheert het AGB-code-register.

Welke codes vraagt u aan?

Indien u voldoet aan de registratie-vereisten die gesteld zijn aan de NAP Register therapeut dan kunt u de 9037 code aanvragen bij Vektis.

Indien u voldoet aan de registratie-eisen die gesteld zijn aan de kwaliteit geregistreerd ECP therapeut dan kunt u de 9421 code aanvragen bij Vektis.

Bij aanvragen van AGB codes ontvangt u twee codes: een persoonlijke AGB-code (dit is de belangrijkste) en een zogenaamde "praktijkcode". Bij een eenmansbedrijf bent u zelf uw praktijk.

Wat maakt Vektis belangrijk voor een NAP-geregistreerde therapeut?

Bijna alle zorgaanbieders in Nederland beschikken over een AGB-registratie. Bij elke AGB-registratie hoort een eigen unieke AGB-code. In alle administratieve processen binnen het zorgveld wordt deze AGB-code gebruikt als identificerende sleutel. In het AGB-register staat alle noodzakelijke (zorg)informatie om declareren en het afsluiten van contracten tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders mogelijk te maken. Ook is de informatie uit het AGB-register de basis voor zorgzoekers en zorgvinders voor verzekerden en patiënten. Vektis beheert het AGB-register.

Vergoeding van declaraties door zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars kunnen uitsluitend vergoeding op door NAP-geregistreerde therapeuten uitgeschreven facturen toekennen als op de facturen de volgende gegevens staan vermeld:

 • NAW-gegevens praktijk en zorgverlener

 • AGB-codes praktijk en zorgverlener (94 codes, gebruik van de 90-code is ook mogelijk)

 • Vermelding van behandelcode 24504 (overige psychosociale therapie)

 • Stempel/Logo koepelvereniging en beroepsvereniging met lidmaatschapnummer(s)

 • Bij artsen: BIG-registratie

 • NAW-gegevens verzekerde

 • Geboortedatum verzekerde

 • Polisnummer van de verzekerde

 • Datum behandeling (als er sprake is van een periode van de behandeling: elke datum van behandeling apart vermelden)

 • Korte omschrijving behandeling, bijvoorbeeld ‘behandeling psychotherapie’ of psychosociale therapie.

Niet alleen de gegevens op de declaratienota zijn van belang, ook het gebruikte papier zelf moet voldoen aan een aantal criteria:

 • Liefst geen gekleurde achtergrond (een nota met een rode achtergrond kan bijvoorbeeld niet gescand worden)

 • Formaat nota niet kleiner dan A5

 • Gebruik ‘gewoon’ papier (geen dun duplicaat papier


Website Vektis: www.vektis.nl

©2022. Alle rechten voorbehouden. Nederlandse associatie voor psychotherapie