Zorgverzekering

Welke zorgverzekeringen vergoeden de diensten van ECP-houders?

Vergoeding uit een aanvullende zorgverzekering:

Vrijwel alle NAP geregistreerde therapeuten zijn aangesloten bij een of meerdere beroepsverenigingen. De beroepsverenigingen hebben met veel zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de vergoedingen van (een deel van) de sessie van de NAP-geregistreerde therapeuten. U kunt daarvoor dus de website van de betreffende beroepsvereniging raadplegen. Bij welke beroepsvereniging de therapeut is aangesloten, vindt u terug in het profiel van de NAP-geregistreerde.

Met de volgende zorgverzekeraars heeft de NAP afspraken gemaakt:

ONVZ: ECP- en NAP Register Therapeuten worden vergoed als complementaire psychologische zorg.

Menzis: ECP- en NAP Register Therapeuten worden vergoed als complementaire psychologische zorg.

Welke verzekeraars in 2023 onder Menzis vallen, vindt u hier: https://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekeraar


Coöperatie VGZ: ECP-therapeuten (en NAP Register-therapeuten met bepaalde vooropleidingen) worden in de aanvullende verzekering vergoed zonder contract, hetgeen betekent dat de vergoeding per sessie beperkt is.

Welke verzekeraars in 2023 onder VGZ vallen, vindt u hier: https://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekeraar.


CZ: Welke verzekeraars in 2023 onder CZ vallen, vindt u hier: https://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekeraar.


Vergoeding binnen de complementaire zorg is alleen van toepassing als de verzekerde een aanvullende verzekering heeft afgesloten en de zorgverzekeraar de NAP-geregistreerde (ECP- en NAP Register) therapeut vergoedt. Uw behandelaar is goed op de hoogte van deze informatie. Kijk voor de juiste informatie op de site van uw behandelaar.


©2023. Alle rechten voorbehouden. Nederlandse associatie voor psychotherapie