Home of ECP

Doelstelling

Belangenbehartiging van aanbieders van psychotherapie in de breedste zin van het woord (Verklaring van Straatsburg, 1990). In deze Verklaring wordt de wetenschappelijke discipline en de zelfstandige positie van het beroep 'psychotherapie' gekoppeld aan een zo breed mogelijke instroom in de opleidingen. Daarnaast wordt een kwaliteitsnorm benoemd, die thans in de meeste Europese landen en in de kring van de NAP voor Nederland is uitgewerkt namelijk een beroepsuitoefening op QF7 niveau. De doelstellingen van kwaliteit en vrije beroepsuitoefening in een open markt met gelijke kansen, wordt onder andere door het EU-verdrag van Amsterdam 1997 ondersteund.


Organisatie

De NAP als koepelorganisatie streeft naar een brede maatschappelijke vertegenwoordiging van het veld van de psychotherapie. Elke modaliteit van psychotherapie wordt vertegenwoordigd door de verschillende beroepsverenigingen, terwijl ook iedere modaliteit een Europese afgevaardige heeft die stemrecht kan hebben binnen de NAP. Ook opleidingsinstituten hebben een (indirecte) stem.


National Umbrella Organisation (NUO)

Daarmee is de NAP de National Umbrella Organisation bij uitstek, omdat een zo breed mogelijke representatie van het vak en de Europese netwerken samenwerken om tot een goede afspiegeling van  cliëntgericht aanbod en een goede kwaliteitsbeheersing te komen.

De NAP heeft daartoe niet alleen gezamenlijke afspraken over opleiding gemaakt, maar kent bovendien een klacht- en tuchtrecht dat parallel loopt aan het in ons land geldende BIG-gerelateerde tuchtrecht. Zo zijn de rechten van cliënten en therapeuten goed gewaarborgd.


National Awarding Organisation (NAO)

Daarnaast registreert en herregistreert de NAP als de National Awarding Organisation (NAO) van de European Association for Psychotherapy (EAP). Deze organisatie vertegenwoordigt de vrije beroepsbeoefenaren in 41 landen, verdeeld over 24 modaliteiten. Langs deze lijn is de serieuze aanbieder van goede psychotherapie verbonden met ruim 70.000 Europese collegae. De EAP is mede-oprichter en een actief lid van de World Council for Psychotherapy (WCP).


ECP

Het kwaliteitsmerk van de NAP gerelateerde psychotherapie is het ECP, het Europese Certificaat voor Psychotherapie. De volledige opleiding voor het ECP duurt zeven jaar en is op eindtermen gelijkwaardig aan de BIG-erkende opleidingen voor psychotherapie in Nederland. 

Ik ben therapeut en wil me aansluiten bij de NAP

Aan welke eisen moet ik voldoen voor registratie in het NAP-register? Hoe schrijf ik me in? Lees meer.....

Nederlandse Associatie voor Psychotherapie


Parnaskruid 80

3824 PH Amersfoort (postadres)


Contact via de website (knop 'Ik heb een vraag')


E-mail: info@nap-psychotherapie.nl

Stichting kwaliteitsregister NAP 


KvK -inschrijving: 80861709

ING rekening: NL11INGB0007827237Vereniging NAP


KvK-inschrijving:  40637739

©2024. Alle rechten voorbehouden. Nederlandse associatie voor psychotherapie.