Inloggen
Alleen voor professionals

Positionering

Waar staan wij voor?

De ECP therapeuten, NAP Registertherapeuten en Register Professionals NAP zijn opgeleid in verschillende modaliteiten of vormen van psychotherapie. Echter, de ECP therapeuten kunnen zich in Nederland geen psychotherapeut of psychotherapist noemen vanwege de titelbescherming van de BIG-geregistreerde psychotherapeuten.

De door de NAP geregistreerde therapeuten en professionals hebben een vooropleiding in de mens- of sociale wetenschappen op HBO- of universitair niveau en een gespecialiseerde drie of vierjarige beroepsopleiding - de vierjarige opleiding op QF7-niveau - die bestaat uit academische en theoretische kennis, specifieke kennis en vaardigheden in de competenties van het beroep en ruime gesuperviseerde werkervaring.
De combinatie van deze delen wordt het Knowledge, Skills & Experience (KSE) genoemd. Het bepaalt hetgeen de beroepsgroep weet en kan: de relevante, professionele competenties van het beroep. Het is dus meer dan een academische kwalificatie zoals Ba of MSc.

ECP therapeuten beschikken over gespecialiseerde vaardigheden in probleemoplossing, die op het gebied van onderzoek en/of innovatie is vereist om nieuwe kennis en procedures te ontwikkelen en kennis uit verschillende vakgebieden te integreren.

Vanuit de onderzoekscompetentie wordt praktijkonderzoek gedaan en gepubliceerd.

In Europa wordt gestreefd naar een eigenstandige categorie in de European Standard Classification of Occupations (ESCO) voor Psychotherapists (2637). De ESCO is een deel van de Europese Commissie die samen met de International Standard Classification of Occupations (ISCO) verschillende beroepen organiseert en identificeert overeenkomstig de taken en verantwoordelijkheden, dus wat men kan en doet.
Elk beroep heeft een eigen profiel met kennis, vaardigheden en competenties.

De ECP therapeut en NAP Register therapeut kennen een eigen speelveld dat door de zorgverzekeraar “complementaire zorg” wordt genoemd. De behandelingen worden vergoed op basis van de AGB-code 9421 als psychologisch zorgverlener en 9037 als psychosociaal therapeut.

Adres:
Hengeveldstraat 29
3572 KH Utrecht

Telefoon: 030 - 273 3834
Bereikbaar op dinsdag en donderdag van 9.30 tot 12.30 uur