Inloggen
Alleen voor professionals

Uw gegevens bijhouden en raadplegen in het NAP-register

PE Online wordt gebruikt voor registratie en herregistratie.

U logt in op PE Online.

Als u voor de eerste keer inlogt, dan krijgt u inloggegevens per e-mail toegestuurd vanuit PE-Online. Soms kan dat even duren.

U vult uw e-mailadres in waarmee u bekend bent op de psychotherapie.pro-website van de NAP en maakt een wachtwoord aan. U wordt gevraagd een aantal persoonlijke gegevens in te vullen. Deze gegevens kunt u daarna zelf aanvullen en wijzigen.

Het gaat om de volgende gegevens:

  •     modaliteit
  •     datum behalen eerste modaliteits-diploma
  •     beroepsvereniging
  •     bewijs lidmaatschap (registratiebewijs scannen in pdf en uploaden)
  •     kvk-nummer
  •     polisnummer verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering en bewijs aansluiting bij een       geschillencommissie conform Wkkgz
  •     kopie van polis of recent betalingsbewijs (pdf)


Nadat u de basisgegevens volledig heeft ingevuld en uw registratie is goedgekeurd, dan wordt ook uw logboek voor uw herregistratie zichtbaar in PE-online.

Herregistreren via PE-online

U kunt het hele jaar PE Online gebruiken om het logboek aan te vullen. Zodra u een opleiding of cursus heeft afgerond, kunt u deze opnemen in uw logboek of supervisie- of intervisieuren.
Het logboek stuurt u eens in de twee jaar in in de periode tussen oktober en januari. U krijgt automatisch een bericht van PE-online wanneer u uw logboek kunt indienen.

Support door het kantoor van de NAP

Loopt u bij het indienen van uw aanvraag tegen problemen aan? Neemt u dan contact op met het kantoor van de NAP op dinsdag of donderdag.

Om met u mee te kunnen kijken op uw op de computer, ook op afstand, hebben wij toegang tot uw computer nodig. Dat doen wij met Teamviewer.

U kunt Teamviewer voor de NAP hier downloaden.

Zodra u dit heeft gedownload volgt u de stappen om het programma Teamviewer op uw computer te installeren. Daarna geeft u uw ID en wachtwoord door aan de NAP per telefoon zodat deze met uw computer verbinding kan maken. Wilt u de verbinding verbreken, dan klikt u daarna op 'verbinding verbreken'.

Adres:
Hengeveldstraat 29
3572 KH Utrecht

Telefoon: 030 - 273 3834
Bereikbaar op dinsdag en donderdag van 9.30 tot 12.30 uur