Inloggen
Alleen voor professionals

Corona (COVID-19)

De maatregelen ten aanzien van de coronacrisis hebben ook directe invloed op de bedrijfsvoering van ons als therapeuten. Via de beroepsverenigingen gebeurt er veel om iedereen op de hoogte te brengen van mogelijkheden en onmogelijkheden. Als koepelorganisatie hopen wij jullie van dienst te kunnen zijn met enkele relevante links.

Richtlijnen

De NAP adviseert de richtlijnen van het RIVM te volgen in het algemeen en de specifieke richtlijn van de geestelijke gezondheidszorg in het bijzonder: GGZ en COVID-19. De richtlijn is opgesteld in samenwerking tussen de NVvP, LVVP, NVP, NIP, P3NL, V&VN en GGZ Nederland. De bovenstaande link wordt permanent ge-updated.

De hulpverlener, de cliënt en zijn naasten overleggen samen over de best passende vorm van contact, waaronder face-to-face contact, uiteraard met inachtneming van de RIVM-richtlijnen.

 

Informatie vanuit de EAP omtrent Corona

https://www.europsyche.org/special-information-covid-19/

 

Vergoedingen van zorgverlening op afstand

VGZ
Tijdens de periode dat de overheid maatregelen heeft getroffen om verspreiding van het Coronavirus te remmen, kunnen zorgverleners 'zorg op afstand' (telefonisch of via beeld) leveren onder de volgende voorwaarden:

* De verzekerde dient akkoord te gaan om de ‘zorg op afstand’ te ontvangen.
* De zorgverlener dient duidelijk (liefst per mail aan de verzekerde) aan te geven wanneer het consult plaats gaat vinden (conform een regulier consult).
* De zorgverlener dient duidelijk aan te geven welke applicatie hij gebruikt en dient zich ervan te vergewissen dat dit een veilige AVG proof applicatie betreft en de verzekerde hierover (per mail) te informeren (niet veilig zijn Skype, Zoom, Whatsapp en Facetime).
* De zorgverlener dient voorafgaand aan te geven welk tarief hij hiervoor in rekening brengt zodat de verzekerde kan afwegen of hij/zij wel of geen gebruik hiervan wil maken.

Op de nota dient de zorgverlener onderstaande informatie extra op te nemen:
* bij datum behandeling 'Zorg op afstand' consult vermelden
* in geval van een beeld consult, de gebruikte applicatie vermelden.

Zonder deze informatie kunnen nota's afgewezen worden.

Menzis
Menzis hanteert dezelfde regels als VGZ.

CZ
Online contacten zijn als volgt in de voorwaarden is opgenomen: Soorten behandelingen die in artikel D.7.1 worden vergoed zijn: Het (fysieke of online) contact met één of meer zorgverleners waarbij aan u zorg wordt verleend of u wordt geadviseerd. De online sessie kan met dezelfde Vektis prestatiecode als bij een face-to-face consult gedeclareerd worden.

Er is wel een algemene uitsluiting opgenomen. U hebt geen recht op vergoeding van telefonische behandelingen of behandelingen via elektronisch/digitaal verkeer (e-mail en/of internet) als een dergelijke niet-fysieke behandeling redelijkerwijs niet mogelijk is echter geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is digitaal (via internet) wel mogelijk. Onder ‘behandeling’ verstaan wij geen cursussen en trainingen.

 


Disclaimer: De NAP doet haar best om u van de juiste informatie te voorzien en gaat hierbij met zorgvuldigheid te werk. Met het verwijzen naar links van derden, zijn we daarbij ook weer afhankelijk van anderen. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat de informatie onvolledig, onjuist of verouderd is. De NAP aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de keuzes die u maakt, de toepassingen, en de manier waarop u die gebruikt.

Adres:
Hengeveldstraat 29
3572 KH Utrecht

Telefoon: 030 - 273 3834
Bereikbaar op dinsdag en donderdag van 9.30 tot 12.30 uur