Achtergrondinformatie over het Pilotproject ECP MSc Master Innovatie Zorg en Welzijn

Het NAP bestuur heeft in 2016 de vraag opgepakt of een verhoging van het kwaliteitsniveau van ECP therapeuten wenselijk zou zijn?   

De reden hiervoor was dat de uitwerking van de invoering van de basis GGZ in 2014 als resultaat had dat ECP therapeuten buitengesloten waren van vergoede zorg.  De voorwaarde om toegelaten te worden tot vergoede zorg was vanaf dat moment een afgeronde master opleiding voor therapeuten. De erkenning van het ECP op dat opleidingsniveau is in Nederland nog niet bereikt.

Het effect daarvan is in de jaren 2015 en 2016 merkbaar geweest voor ECP therapeuten door een vermindering van het aantal cliënten.  Dit heeft geleid tot de vraag om te onderzoeken of er een ander toekomstperspectief voor ECP therapeuten in Nederland mogelijk is en op welke wijze dat zou kunnen?

Aan de Hogeschool Utrecht is een master of Science opleiding gevonden waar ECP therapeuten, op basis van een bachelor vooropleiding en het ECP certificaat worden toegelaten. De opleiding Master Innovatie Zorg en Welzijn richt zich op onderzoekscompetenties.

Master Innovatie Zorg en Welzijn (MIZW) is een bekostigde Masteropleiding  waardoor het voor NAP leden betaalbaar is (alleen collegegeld wordt betaald).  Er zijn andere routes voor ECP therapeuten zonder wetenschappelijke vooropleiding om een master QF 7 niveau te bereiken alleen zijn deze vaak niet bekostigd.
In Europa zijn de opleidingsniveaus vastgesteld en in officieel al meerdere jaren in gebruik. De naam is: European Qualification Framework (EQF) . HBO niveau heeft hierdoor het niveau  EQF 6 en Master niveau EQF 7.Het ECP hangt daar qua niveau tussen in, daarom is het goed om het niveau van het ECP in Europese termen vast te leggen op EQF 7.

De MIZW  van de Hoge School Utrecht is opgezet als een Master voor ervaren professionals in de domeinen gezondheidszorg en sociaal werk. Het opleidingsconcept is gericht op ervaringsleren in een systeem georganiseerde leeromgeving, heeft een QF 7 opleidingsniveau en is geaccrediteerd door de Nederlands Vlaamse Accrediterings Organisatie (NVAO). 

Over het algemeen variëren de leeftijden van studenten tussen 35-65 jaar. Iedereen heeft al een beroep en een vakopleiding, en daar bovenop komt deze master opleiding  om kennis te vermeerderen  en vaardigheden aan te leren voor het ontwerpen en uitvoeren van onderzoek in het eigen vakgebied.

De opleiding is constructivistisch opgezet en vraag gestuurd. Dat betekent dat studenten vanuit de eigen praktijkkennis en ervaring een persoonlijke en inhoudelijk beroepsgerichte invulling kunnen geven aan de verschillende modules en opdrachten. De eigen nieuwsgierigheid is tenslotte het belangrijkste begin bij het doen van onderzoek. Dit kan gaan over concepten zoals ‘aandacht’  of de stelling ‘zonder wederkerigheid is er geen kwaliteitsvolle interactie’, of  ‘afstemmen in de  therapeutische relatie’ of over ‘de preventieve waarde van het non-suïcidecontract’.

Er zijn veel modules digitaal beschikbaar zodat onderwijs gevolgd kan worden in een eigen tempo. Deze master past goed bij onze integrale kijk op gezondheid en welzijn en bij de kernwaarden van NAP en  ECP-therapeuten; professioneel, menselijk, verbindend, betrouwbaar en onafhankelijk.
 

De belangrijkste redenen voor dit project

De NAP tilt het opleidingsniveau van ECP Therapeuten  door dit master pilot project  op  naar een QF 7–niveau  met een  NVAO erkenning  in Nederland.  Ook in de EAP is dit niveau gewenst en zal als uiteindelijk beleid worden vastgesteld.

Door het European Qualification Framework (EQF) te gebruiken is deze M.Sc  internationaal erkend en kunnen onderhandelingen met zorgverzekeraars wellicht tot bekostiging van integrale psychotherapie via de basiszorg leiden.

De NAP is vorig jaar gestart met het Kwaliteitsproject  Master ECP omdat de urgentie groot was voor ECP Therapeuten en voor NAP Register Therapeuten om het opleidingsniveau te benoemen binnen Europees en nationaal erkende omschrijving.
 

De hoofddoelstelling van dit kwaliteitsproject Master ECP

 1. Het kwaliteitsproject Pilotgroep ECP M.Sc van de NAP heeft als doel de kwaliteit van de NAP ECP therapeut te verhogen van een bachelor plus niveau naar een Master QF 7 niveau.
 2. Daarbij het beroepsprofiel te profileren in het veld van de GGZ , het Sociale domein en Welzijn. Met deze MIZW  opleiding aan de HU worden ECP modaliteiten voor integrale psychotherapie gevalideerd op een master QF 7 niveau.  
 3. Hiermee wordt voor een grotere groep cliënten in Nederland een ECP therapeut beter en eenvoudiger toegankelijk.
   

Subdoelen van het project

 1. Het ECP wordt zo een sterker merk omdat de verschillende modaliteiten van de ECP therapeuten onder de noemer ECP MSc worden gebracht.
 2. Deze pilot Master MIZW voor ECP biedt alle afgestudeerden de mogelijkheid om op hetzelfde niveau als BIG geregistreerde therapeuten te kunnen functioneren binnen de gezondheidzorg en het sociale domein.
 3. Wanneer ook de EAP als beleid heeft aangenomen dat het ECP op QF 7 zal zijn, ontstaat er een overgangsperiode. Hierover zal samen met de opleidingsinstituten een passende overgangsregeling worden gemaakt. Het is waarschijnlijk dat vanaf een bepaalde datum, bijvoorbeeld over 10 jaar,  nieuwe ECP’s alleen op QF 7 kunnen worden geregistreerd bij de NAP koepel.
 4. Op grond van de validering door de HU van de ECP modaliteiten en op basis van een  ECP kwaliteitsstandaard die samen met het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ  kan worden ontwikkeld, is bekostiging van onze diensten in de basiszorg in principe  mogelijk vanaf 2020.  De ECP kwaliteitsstandaard is ook nodig als basis voor gesprekken met VWS voor BIG erkenning en een gesprek met de NZA over mogelijkheden voor opname in de beroepentabel.


Welke resultaten ambieert de NAP

 1. De NAP registratiecriteria voor de ECP Therapeut sluiten aan bij de research competenties op een QF 7 niveau, zoals deze zijn geformuleerd door de EAP en door de bij de NAP aangesloten opleidingsinstituten.
 2. Erkenning van ECP MSc  therapeuten als gelijkwaardig aan BIG geregistreerde therapeuten zal voor cliënten leiden tot een betere toegankelijkheid en beter betaalbare  integrale psychotherapie  in de GGZ , de huisartsenzorg en het Sociale Domein,  waar samenwerking tussen verschillende professionals een belangrijk voorwaarde is voor bekostiging.
 3. Na deze master opleiding zijn ECP MSc  therapeuten in staat om meer wetenschappelijk onderzoek te gaan doen waardoor we het vak en de effecten daarvan duidelijker kunnen neerzetten, beter kunnen samenwerken en  meer zichtbaar zijn voor alle collega’s in het GGZ veld.
 4. Voor de NAP als koepel geeft dit project de gelegenheid om bekendheid te genereren over de wetenschappelijke validering van de ECP modaliteiten in het veld van de GGZ en het Sociale domein.
 5. Voor de aangesloten beroepsverenigingen zal voor de eigen leden het NAP kwaliteitsregister meer waarde krijgen,  in de gezondheidszorg en het sociale domein.
 6. Voor de aangesloten ECP opleidingsinstituten met hun studenten ontstaat door deze kwaliteitsverhoging een duidelijker instroom- , doorstroom- en een uitstroomprofiel.


Wanneer is het project klaar?

Als de eerste groep ECP therapeuten de opleiding MIZW heeft afgerond presenteren de ECP MSc therapeuten de eindresultaten van onderzoeken op een feestelijke bijeenkomst en/of  studiedag. Tussentijds wordt u op de hoogte gehouden via de NAP nieuwsbrieven en de Algemene Ledenvergaderingen.