Inloggen Registreren
alleen voor professionals
  • U bent hier

2e werkbijeenkomst “Transitie in de GGZ’

Evenement

2e werkbijeenkomst “Transitie in de GGZ’

op 27 oktober 2016

in Amersfoort vlakbij het centraal station;

van 19.00-21.30 uur

Naar therapie om meer jezelf te worden
 

Deze werkbijeenkomsten zijn bedoeld om collega's, die iets willen met de transitie in de GGZ, een platform te bieden. Om elkaar te inspireren en om beleidsvoorstellen te doen aan de besturen van de NVAGT en de NAP.  Centraal staat de vraag hoe we onze benaderingswijze als een eigen discipline in kunnen zetten voor de verbetering van de GGZ en de volksgezondheid.
 
De vraag aan ons is: wat wil onze beroepsgroep bijdragen aan de omslag/transitie in de GGZ en aan het verbeteren van onze volksgezondheid?  De kernwaarden van ons vak zou je in dit licht gezien als volgt kunnen omschrijven. In ons vak staat eigen regie van de cliënt, menselijk vertrouwen, respect, compassie voor menselijke groeiprocessen, persoonlijke vrijheid en leren omgaan met lastige emoties en kwetsbaarheid centraal.
Wij helpen mensen hun eigen verhaal te begrijpen. We werken niet vanuit het idee dat wij weten wat goed voor de cliënt is, maar wij helpen de cliënt aan ervaringen waarmee hij bij zichzelf kan ontdekken wat zíjn waarheid is. Hoe hij zijn leven minder door conditioneringen laat bepalen en meer door wie hij is, en daarop leert vertrouwen. Dus juist wij als ECP- en NVAGT-therapeuten zouden aan deze transitie een wezenlijke bijdrage kunnen leveren.

 
Popel je om hier jouw bijdrage aan te geven, kom dan bij de groep van inmiddels zo’n 10 collega’s.
Meld je aan bij Paul van Beuzekom via deze link:
https://www.dropbox.com/s/dxel8zd5f7gg7uf/Uitnodiging%202e%20Transitie%20in%20de%20GGZ.pdf?dl=0

Namens:
Greetje Salomons, bestuurslid van de NAP, portefeuille onderwijs
Paul van Beuzekom, beleidsmedewerker van de NAP en de NVAGT