Commissies

Commissies en hun leden

De NAP heeft een aantal commissies. De leden zijn deskundingen in hun vakgebied.

Commissies:

  • Commissie Belangenbehartiging
  • Commissie Lidmaatschap
  • Nominatiecommissie
  • Commissie Onderwijs
  • Commissie Registratie
  • Commissie Herregistratie en accreditatie (CPD)
  • Commissie van Bezwaar (p/a kantoor NAP)
  • Kascommissie
  • Commissie van Beroep (Raad van Toezicht)