Positionering Psychotherapie

Waar staan wij voor?

De ECP-houders kunnen zich in Nederland geen psychotherapeut noemen vanwege de titelbescherming van de Nederlandse BIG-geregistreerde psychotherapeuten, die slechts in vier richtingen zijn opgeleid. De European Associaion for Psychotherapy erkent circa 22 modaliteiten binnen de psychotherapie.

De opleidingen psychotherapie in Europa zijn gebaseerd op kwalitatief andere principes en zijn veelal breder in hun toepassing. Cliënten die de beperking van de zorgverlening kennen, kiezen daarom steeds vaker voor therapeuten die breder zijn opgeleid. De ECP-therapeut kan bovendien pas de therapie-opleiding starten nadat deze een HBO-of universitaire opleiding binnen een mens- of sociale wetenschappen heeft afgerond, en daarmee breed is opgeleid en vaak een stuk werk- en levenservaring heeft en in kan zetten in de therapie.

Vele verzekeraars vergoeden de zorg onder de aanvullende verzekering.