FAQs - Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een lijst met veelgestelde vragen per onderwerp.

Komt u er niet uit met de informatie op de site of staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met de NAP.

Registratie

Lidmaatschap

Overige vragen


Registratie

Wat is het nut van geregistreerd zijn bij de NAP?
De NAP stelt het opleidingsniveau van de geregistreerd therapeut vast en neemt deze therapeut op in haar register. Als aan eventuele aanvullende eisen van verzekeraars is voldaan, verlenen zorgverzekeraars vergoedingen aan therapeuten of hun cliënten. Zonder deze registratie krijgen de clienten van u als therapeut deze vergoeding niet, tenzij u een andere registratie heeft (bijvoorbeeld BIG). De volgende voordelen gelden voor de ECP-geregistreerd therapeut (en in uitzonderingsgevallen ook voor de EWAO-therapeut):

 1. Voorwaarde voor de meeste verzekeraars voor vergoeding uit de aanvullende verzekeringen is dat de therapeut is aangesloten bij een koepelvereniging;
 2. Jaarlijkse herregistratie nadat is vastgesteld dat u uw deskundigheid als therapeut op peil houdt met na- en bijscholing, inter- en supervisie en het lezen van vakliteratuur;
 3. Tuchtrecht.


Hoe zit het met de toelating tot het BIG-register en/of de gelijkwaardigheid met GZ-psychologen?
ECP-houders zijn niet ingeschreven in het BIG-register. Het Plato-rapport heeft onderzoek gedaan naar gelijkwaardigheid van ECP-houders en de psychotherapeuten in het BIG-register. De conclusies hieruit waren dat er geen wezenlijk verschil is, maar verschillen in accenten in de opleiding. Zorgverzekeraars kennen daarmee een niet te verklaren verschil in vergoeding toe aan BIG-geregistreerde therapeuten in vergelijking met niet-BIG-geregistreerde therapeuten.

Ik heb het ECP in het buitenland behaald: is het ook geldig in Nederland? Moet ik mij inschrijven/aanmelden voor het NAP-register?
Het ECP-certificaat is geldig in Europa, dus u kunt zich inschrijven in het Nederlandse register. Inschrijving dient via uw Nederlandse beroepsvereniging te geschieden.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen beslissingen van het bestuur, bijvoorbeeld over
vrijstellingen?

Dat kan via de Commissie van Bezwaar van de NAP.

Mijn modaliteit heeft in Nederland geen beroepsvereniging. Wat moet ik nu doen?
In geval van registratie of de wens daartoe, is lidmaatschap van een beroepsvereniging verplicht. Via de zogenaamde GAP-procedure kan een therapeut geregistreerd worden.

Mijn beroepsvereniging is geen lid van de NAP. Kan ik dan toch in aanmerking komen voor het ECP?
Het lidmaatschap van een beroepsvereniging is voor het behalen en/of behouden van het ECP noodzakelijk. Daarom dient u lid te worden van een andere beroepsvereniging die lid is van de NAP.

Mijn opleiding is niet geaccrediteerd en mijn opleidingsinstituut is geen lid van de NAP. Kan ik dan
toch in aanmerking komen voor het ECP?

Wanneer voldaan is aan alle criteria die omschreven staan in de GAP-procedure, is registratie mogelijk.

Wat is de jaarlijkse norm om te kunnen herregistreren bij de NAP?
Jaarlijks dient u aan de volgende normen te voldoen:

 • minimaal 15 logboekuren Continuous Professional Development (trainingen, workshops)
 • minimaal 20 uur voor bijhouden van vakliteratuur (1 uur = 20 pagina's)
 • minimaal 15 uur supervisie en intervisie van maximaal 3 uur per bijeenkomst met tenminste 3 geregistreerde therapeuten en/of supervisoren
 • goede geestelijke gezondheid
 • geen strafblad of strafrechtelijke vervolging
 • lidmaatschap van een bij de NAP-aangesloten beroepsorganisatie
 • lopende aansprakelijkheidsverzekering

Wanneer u lezingen geeft op uw psychotherapievakgebied of u verricht commissie- of bestuursactiviteiten voor de NAP of een aangesloten organisatie, dan kunt u tevens logboekuren opvoeren voor deze activiteiten.

Omzetting active registratie naar niet-praktiserend
Gaat u tijdelijk naar het buitenland, bent u zwanger, neemt u een sabatical of stopt u met uw praktijk? Het is mogelijk om uw registratie om te zetten naar een "niet-praktiserend-status" voor de duur van max. 2 jaar. Wat betekent dat?

 • U bent nog wel intern in het register opgenomen maar als 'slapend'-geregistreerde.
 • U staat niet meer op de NAP-website vermeld als praktiserend therapeut
 • U stuurt uw muurschildjes(s) terug aan de NAP
 • U maakt geen vermelding meer van uw registratie-status naar derden, op uw website etc
 • U wordt niet meer doorgegeven als actief praktiserend therapeut aan zorgverzekeraars, u wordt afgemeld
 • U heeft geen logboek-verplichting meer
 • U kunt tot 2 jaar uw registratie terugzetten naar praktiserend, na indiening van een logboek over het voorafgaande jaar waarin u weer geactiveerd wilt worden, zonder dat u een hele nieuwe registratieaanvraag hoeft in te dienen.
 • U ontvangt de nieuwsbrieven van de NAP.

Na 2 jaar kunt u wel niet-praktiserend blijven, maar zal de omzetting naar praktiserend gepaard gaan met een volledig nieuwe aanvraag voor registratie.

U kunt uw actieve registratie alleen omzetten naar niet-praktiserend als u dat uiterlijk 30 november van het jaar voorafgaande aan de gewenste omzetting schriftelijk bij het kantoor van de NAP (dus niet bij een commissie, mondeling of persoonlijk aan een NAP-betrokkene) heeft kenbaar gemaakt.

Wilt u uw registratie omzetten? Stuurt u dan vóór 1 december van enige jaar een schriftelijk verzoek naar het kantoor van de NAP voor het daarop volgende kalenderjaar. Wilt u uw niet-praktiserende-status bij de NAP beëindigen? Dan gelden hiervoor dezelfde regels als bij de beëindiging van de registratie (of omzetting van de registratie) bij een vereniging: voor 1 december van enige jaar een schriftelijk verzoek aan de NAP voor het daarop volgende kalenderjaar.

Lidmaatschap

Ik ben van een beroepsvereniging/opleidingsinstituut en wil lid worden, wat moet ik doen en waaraan moet ik voldoen?
In de brochure Accreditatie en heraccreditatie vindt u alle informatie over het lidmaatschap van de NAP.

Ik ben vertegenwoordiger van een Europese Vereniging van xx (een vorm van psychotherapie) en wil lid worden. Wat moet ik doen en waaraan moet ik voldoen?
In de brochure Accreditatie en heraccreditatie vindt u alle informatie over het lidmaatschap van de NAP.

Wat is de opzegtermijn voor leden?
Een lidmaatschap geldt altijd voor het lopende jaar. Een opzegging voor het jaar daarop dient uiterlijk schriftelijk of per mail  te gebeuren voor 1 december van het lopende jaar.

Accreditatie opleidingsinstituten door de NAP
De NAP Commissie Onderwijs onderzoekt de mogelijkheden van externe accreditatie. De Commissie Onderwijs accrediteert niet zelf.

Overige vragen

Ik ontvang geen nieuwsbrief (meer). Wat moet ik doen en waaraan moet ik voldoen?
De NAP brengt nieuwsbrieven uit ter informatie aan de lidorganisaties en de bij de NAP-geregistreerde therapeuten of niet-praktiserende voormalige NAP-geregistreerden. Omdat het intern gerichte informatie betreft, wordt de nieuwsbrief niet breder verspreid.

Als u tot de doelgroep behoort zoals hiervoor beschreven terwijl u toch geen nieuwsbrief (meer) ontvangt, kunnen de volgende omstandigheden daar de oorzaak van zijn:

 1. De NAP nieuwsbrief wordt gezien als spam door uw emailprovider. Dit is in 95% van de gevallen de reden dat u geen nieuwsbrief meer krijgt. De makkelijkste controle hierop is wanneer u wel andere NAP-berichten ontvangt. Maar ook die kunnen worden weggefilterd door de spam-filters. de NAP kan hier helaas niets aan doen, dus alleen uzelf kunt enige acties ondernemen:
  1. kijk in de spam-folder op uw computer of u de brief daar terugvindt;
  2. als dat niet zo is, kijk via de webmail of u daar in de spamfolders iets terugvindt;
  3. voeg info@nap-psychotherapie.nl toe aan de lijst van veilige afzenders in de webmail en in uw mailprogramma op de computer.
    
 2. Wij hebben niet uw laatste en juiste emailadres in ons bestand. U wijzigt dit door in te loggen op de nap-website en uw emailadres aan te passen. Vanaf de daarop volgende mailing komt deze dan aan op

 

Ik heb vragen over de ECP-Master Innovatie Zorg en Welzijn, waar vind ik meer informatie?

 1. Klik hier voor: Antwoorden op vragen over de Master Zorgontwerp;  Psychotherapie  ECP MSc.
 2. Of voor vragen van collega's, klik hier