Inloggen Registreren
alleen voor professionals

Vektis en AGB

Als een factuur niet wordt vergoed, of de therapeut is niet terug te vinden in de gidsen van zorgverzekeraars, wat is daarvan mogelijk de oorzaak en oplossing?

Vektis beheert onder andere het AGB-code-register uit naam van de zorgverzekeraars.

Voor u als verzekerde en cliënt van een NAP-therapeut
Als uw nota niet vergoed is, neem dan contact op met uw therapeut. Deze kan nagaan waarom een nota niet wordt vergoed. Bepaalde therapiën worden ook vanuit de aanvullende zorgverzekering niet meer vergoed: arbeidsgerelateerde problematiek, relatieproblematiek en aanpassing-problemen vallen niet meer onder de vergoedde zorg.

Wat maakt Vektis belangrijk voor een NAP-geregistreerde therapeut?
De NAP-geregistreerde therapeut op het niveau EWAO of ECP-registratie, kan een zogenaamde 9421-AGB-code aanvragen bij Vektis door het overleggen van een registratiebewijs bij de NAP "therapeut NAP". U krijgt twee codes: een persoonlijke AGB-code (dit is de belangrijkste) en een zogenaamde 'praktijkcode', bij een eenmansbedrijf ben u zelf uw praktijk.

De toegekende codes hebben de structuur van: 94-XXXXXX (vijf of zes cijfers achrer 94-). Deze codes meldt u zo snel mogelijk aan de NAP. Met een NL-registratie of via uw beroepsvereniging is het onder voorwaarden ook mogelijk een 90-code aan te vragen (informeer hierover bij uw beroepsvereniging).

Vergoeding van declaraties door zorgverzekeraars
Zorgverzekeraars kunnen uitsluitend vergoeding op door NAP-geregistreerde therapeuten uitgeschreven facturen toekennen als er is voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • NAW-gegevens praktijk en zorgverlener
 • AGB-codes praktijk en zorgverlener (94 codes, gebruik van de 90-code is ook mogelijk)
 • Vermelding van behandelcode 24504 (overige psychosociale therapie)
 • Stempel/Logo koepelvereniging en beroepsvereniging met lidmaatschapsnummers
 • Bij artsen: BIG-registratie
 • NAW-gegevens verzekerde
 • Geboortedatum verzekerde
 • BSN en/of verzekerdennummer verzekerde
 • Datum behandeling (als er sprake is van een bepaalde periode behandeling: elke datum van behandeling apart vermelden)
 • Korte omschrijving behandeling, bijvoorbeeld ‘behandeling psychotherapie’

Niet alleen de gegevens op de declaratienota zijn van belang, ook het gebruikte papier zelf moet voldoen aan een aantal criteria:

 • Liefst geen gekleurde achtergrond (een nota met een rode achtergrond kan bijvoorbeeld niet gescand worden)
 • Formaat nota niet kleiner dan A5
 • Gebruik ‘gewoon’ papier (geen dun duplicaat papier)


Waar kan het mis gaan?
In de praktijk gaan de volgende zaken 'mis':

U staat niet in de Kies&Vergelijk van VGZ of een van de bij de Coöperatie VGZ aangesloten zorgverzekeraars
Als u voldoet aan de registratiecriteria van de NAP en aan de criteria van de zorgverzekeraars, geven wij uw gegevens door aan de zorgverzekeraars die vallen onder de Coöperatie VGZ. En vermelden wij op de website http://www.nap-psychotherapie.nl/nap-therapists dat u ook vergoed wordt door de verzekeraars die vallen onder de Menzis-groep.

Ondanks dat, vinden sommige therapeuten zichzelf niet terug in de hiervoor genoemde lijsten en gidsen. Er kunnen veel oorzaken zijn waarom dat kan gebeuren, voornamelijk dat zorgverzekeraars veel controles uitvoeren om fraude te voorkomen. Deze controles worden automatisch uitgevoerd en zijn onherroepelijk. De uitgevoerde controles zijn:

 1. Staat u vermeld in het AGB-code register? Check allereerst of u hierin vindbaar bent. Zo lang u hierin niet vindbaar bent, zijn alle hierna volgende stappen niet relevant voor u. Geen registratie in het AGB-code-register betekent dat u niet bestaat voor zorgverzekeraars, u niet vermeld wordt op websites van verzekeraars en uw declaraties niet gehonoreerd worden. Het AGB-code-register is de "burgelijke stand" van zorgverleners.
 2. Controle naam met persoonlijke AGB-code. Gebruikt u op beide plaatsen dezelfde naam (b.v. uw geboortenaam, gehuwden-naam etc)? BIj een verschil (zelfs van een letter), valt u er bij de controle uit. De naam die bij Vektis geregistreerd staat moet exact overeenkomen met de naam in het NAP-register.
 3. Controle adres-gegevens. Is het adres in het NAP-register exact hetzelfde als het adres bij de KvK en in het Vektis-register? ZIjn het adres van u als zorgverlener en dat van u als praktijk ook hetzelfde? Alle verschillen leiden tot het uitvallen van uw gegevens bij de zorgverzekeraars.


Uw declaratie wordt niet vergoedt voor VGZ of een van de bij VGZ aangesloten zorgverzekeraars
In principe gelden alle voorgaande punten hiervoor, 1-op-1 ook voor de declaratieverwerking. Bent u namelijk niet opgenomen in de Kies&Vergelijk van VGZ of een van de bij de Coöperatie VGZ aangesloten zorgverzekeraars, dan bent u ook niet opgenomen in het declaratiesysteem.

Daarnaast mag geen van de hiervoor onderdelen onder het hiervoor beschreven Vergoeding van declaraties door zorgverzekeraars ontbreken. Als u aan een van deze formele eisen niet voldoet, kan een declaratieafdeling uw factuur (de factuur ingezonden door uw cliënt) op deze formele gronden worden afgewezen. Dat is vervelend voor uw cliënt en voor u.

Zelf zegt Vektis het volgende over de eigen organisatie:

"Vektis levert informatie over gedeclareerde zorg. Dit doet Vektis niet alleen op het niveau van zorgaanbieder of zorgverzekeraar, maar ook aandoeningsgericht en populatievolgend. Vektis onderscheidt zich door de mogelijkheid keteninformatie over de grenzen van de eerste, tweede en derde lijn heen te leveren alsmede over de grenzen van de  Zvw en AWBZ. Samen met haar partners is Vektis in staat een integraal beeld van de curatieve en langdurige zorg te bieden. (Zvw-AWBZ-Wmo).

De informatie helpt goede zorg betaalbaar te houden. Vektis analyseert het gebruik, de kosten en de kwaliteit van de zorg op basis van alle zorgdeclaraties en verzekerdengegevens. Dit geeft de beslissers in de zorg onderbouwing bij het maken van keuzes om de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg in stand te houden.

Met de standaarden en de referentieproducten van Vektis kunnen partijen in de zorg declaratieprocessen efficiënt uitvoeren."