Aanvraag ECP via opleiding

Aanvragen Europees Certificaat Psychotherapie via een EAPTI en daarna registratie in het NAP-register, verloopt eenvoudig.

Bent u afgestudeerd aan een zogenaamde European Accredited Psychotherapy Training Institute, zoals de Nederlandse Stichting Gestallt, Nederlandse Academie voor Psychotherapie, Kempler Instituut Nederland of de TA Academy, dan vraagt u uw ECP-diploma op via uw trainingsinstituut.
De aanvraag van het ECP-diploma kan niet via de NAP gedaan worden.
Na ontvangst van uw diploma kunt u bij de NAP geregistreerd worden.

Wanneer u er niet uitkomt, stuur dan e-mail naar Marlot Rappard.