Inloggen Registreren
alleen voor professionals

Registreren bij de NAP

U bent therapeut en u wilt zich registreren?

Voor een handig overzicht download u hier de brochure.

Registratie en herregistratie vinden plaats op basis van objectieve kwaliteitscriteria. U voldoet aan wettelijke verplichtingen conform de wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Ook valt u onder het tuchtrecht en kunt u gebruik maken van de collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Op deze manier zorgt registratie bij de NAP voor een duidelijke kwaliteitsbewaking.

Bovendien krijgt u via de NAP meer zichtbaarheid in de markt.

De NAP heeft met zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de vergoedingen van (een deel van) de sessie van de NAP-geregistreerde therapeuten. U kunt daarvoor de persoonlijke website van de therapeut en de website van de beroepsvereniging raadplegen waar de therapeut bij is aangesloten. Meer informatie over de afspraken die de NAP met zorgverzekeraars heeft vindt u op de pagina ziektekostenverzekeringen.

Registratie bij de NAP kan indien u bent opgeleid in een vorm (modaliteit) van psychotherapie die is erkend door de European Association for Psychotherapy.
 

De volgende modaliteiten worden erkend:

 • Bioenergetische analyse
 • Contextuele Therapie
 • Biosynthese therapie
 • Lichaamsgerichte psychotherapie
 • Bonding Psyhotherapie
 • Hypno psychotherapie
 • Gestalt therapie
 • Integratieve psychotherapie
 • Logotherapie
 • Multimodale benadering
 • Neuro Linguistische Psychotherapie
 • Persooonsgerichte psychotherapie
 • Positieve psychotherapie
 • Psychoanalyse, Psychodynamische psychotherapie
 • Psychodrama
 • Psychosynthese
 • Systemische Familietherapie
 • Transactionele analyse
   

Elektronische aanvraag:

Registratie als: Register Professional NAP of NAP Register Therapeut of Therapeut ECP.
De NAP laat aanvragen voor de drie registratievormen digitaal verlopen. .
Wanneer u zich wil laten registreren, dan kunt u uw aanvraag doen:

Klik op "Registreren" om in het aanvraagformulier te komen en dit in te vullen. De aanvraag verloopt in twee stappen:

 1. Aanmaken account en gebruiker account
 2. Aanvragen registratie na bevestiging van uw account


Nadat u uw registratie aanvraag volledig heeft ingezonden en uw betaling heeft verricht, bekijkt de Registrar van de NAP uw aanvraag. U krijgt zo spoedig mogelijk bericht via het elektronische systeem (PE online).

De drie registratievormen:

 1. Register Professional NAP
 2. Registratie NAP Registertherapeut (NRT)
 3. Registratie ECP ® Therapeut
   

Hieronder vindt u een verdere uitwerking met criteria voor de drie registratie mogelijkheden.
Iedereen die zich wil laten registreren bij de NAP, moet voldoen aan de algemene voorwaarden.
De specifieke voorwaarden staan bij iedere registratievorm genoemd.
De aanvraag wordt beoordeeld door de Registratiecommissie en dan ter toetsing voorgelegd aan de Registrar.

Algemene voorwaarden bij inschrijving in het register bij de NAP:

 • Inschrijving KvK
 • Kopie diploma opleiding HBO / WO – hoogst genoten opleiding (lees meer: vereiste vooropleidingen);
 • Kopie polis beroepsaansprakelijkheid
 • VOG (niet ouder dan een jaar) bij registratie en verder iedere vijf jaar te vernieuwen
 • Portretfoto die ook gebruikt wordt op het profiel van de therapeut
 • Akkoordverklaring reglementen bij NAP-geregistreerd (ethische code, klachtreglement, na- en bijscholing, bruikleen muurschild, gebruik beeldmerk, lees meer bij ‘formulieren en akkoordverklaringen)
 • Bewijs aansluiting Geschilleninstantie

   

Registratie 1: Register Professional NAP

Deze registratievorm is gemaakt om de overgang voor beroepsorganisaties naar de NAP-beroepsvereniging mogelijk te maken. Wanneer u deze registratievorm kiest, wordt uw naam niet doorgegeven aan de zorgverzekeraars.

Tevens geldt voor aanvragers van deze registratievorm naast de algemene voorwaarden:

 • Aantoonbaar HBO werk- en denkniveau door:
  • Een afgeronde HBO of WO-opleiding.
  • Of als deze persoon geen HBO-diploma heeft behaald, heeft deze minimaal 3 jaar gewerkt in een van de volgende rollen: coach, counselor, therapeut of begeleider van groepen of individuen en doet dat minimaal 8 cliënturen per week.
 • Een 2-jarige modaliteitsopleiding met succes afgerond of vergelijkbaar in een modaliteit erkend door de EAP met minimaal 125 contacturen theorie.
 • Minimaal en aantoonbaar 25 uur leertherapie of zelfervaringsuren gehad bij een ECP-therapeut/supervisor, of vergelijkbaar niveau supervisor.
 • 100 cliënturen onder supervisie tijdens de opleiding of cliënturen na afronding eerste twee opleidingsjaren.
   

Wanneer u er niet uitkomt, stuur dan een e-mail naar kantoor NAP.

WIlt u zich direct registreren? Klik dan op "Registreren"

Registratie 2: NAP Registertherapeut (NRT)

Voor deze tweede registratievorm hebt u minimaal een driejarige modaliteitstraining of vergelijkbaar gevolgd en succesvol afgerond.
Deze registratie geeft de mogelijkheid om een 90- AGB-code aan te vragen bij Vektis.
Dan kunt u werken binnen de complementaire zorg, onder de aanvullende verzekering.

Tevens geldt voor aanvragers van deze registratievorm naast de algemene voorwaarden:

 • Minimaal een 3-jarige modaliteitsopleiding met succes afgerond of vergelijkbaar in een modaliteit erkend door de EAP met minimaal 300 uur contacturen.
 • Een afgeronde, geaccrediteerde opleiding psychosociale basiskennis volgens de criteria van de zorgverzekeraars, of vrijstelling hiervoor op basis van HBO/WO vooropleiding.
 • Minimaal en aantoonbaar 150 uur leertherapie en zelfervaringsuren in groepen gehad bij een ECP-therapeut/supervisor of bij een gelijkwaardig therapeut/supervisor.
 • Minimaal 150 cliënturen onder supervisie of cliënturen tijdens de opleiding of na afronding eerste drie opleidingsjaren.
 • Minimaal 75 uur individuele supervisie of groepssupervisie.
   

Wanneer u er niet uitkomt, stuur dan e-mail naar Kantoor NAP.

WIlt u zich direct registreren? Klik dan op "Registreren"

Registratie 3:  Registratie ECP ® Therapeut

Het ECP-certificaat wordt afgegeven door de European Association for Psychotherapy.
Het  ECP geeft de mogelijkheid om een 94- AGB-code aan te vragen bij Vektis.
Op basis hiervan kunt u werken binnen de complementaire zorg onder de aanvullende verzekering.

Tevens geldt voor aanvragers van deze registratievorm als Therapeut ECP naast de algemene voorwaarden:

 • ECP certificaat
   

Om een ECP te kunnen verkrijgen, moet u voldoen aan:

 • Een afgeronde 4-jarige modaliteitsopleiding die door de EAP is geaccrediteerd met minimaal 500-800 contacturen.
 • Minimaal 300 cliënturen onder supervisie.
 • Minimaal 150 supervisie-uren (gedurende de 4 jaar, opgeteld met de jaren daarna die zijn gewerkt als therapeut).
 • Minimaal 250 uur leertherapie en/of zelfervaring in groepen.
   

Er zijn verschillende routes om het ECP te verkrijgen:

 1. Wanneer u bent afgestudeerd aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie, De Nederlandse Stichting Gestallt, het Kempler Instituut, de TA-Academie of een andere zogenaamde European Accredited Psychotherapy Training Institute, dan vraagt uw opleiding uw ECP-certificaat aan.
  U dient daarna uw aanvraag voor registratie in bij de NAP.
 2. Wanneer u bij een andere EAP-erkende modaliteit bent afgestudeerd, dan vraagt u uw ECP-certificaat en uw registratie direct aan via de NAP (zie verder onder Aanvraag ECP via NAP). U moet echter drie jaar werkervaring hebben.
 3. Als u wel relevante opleidingen heeft gevolgd maar niet bij een door de EAP-erkende modaliteit of niet in Nederland, dan kunt u uw portfolio laten beoordelen door de daartoe bestemde commissie van de EAP. Informatie vindt u onder Aanvraag ECP via GAP-procedure.
   

Wanneer u er niet uitkomt, stuur dan e-mail naar Kantoor NAP

WIlt u zich direct registreren? Klik dan op "Registreren"