Inloggen Registreren
alleen voor professionals

Kwaliteit ECP

ECP-opleidingsniveau vergeleken

Kwaliteit ECP-opleiding gelijkwaardig aan die van opleidingen psychotherapie
Er is vrijwel geen kwaliteitsverschil tussen de door de overheid erkende opleiding tot gezondheidszorg-(GZ)-psycholoog en de door de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP) erkende opleidingen Psychotherapie.
Dit concluderen onderzoekers van de Universiteit Leiden in het rapport 'Boven of onder NAP'. Daarmee lijkt een belangrijke belemmering weggenomen om naast de GZ-psychologen nu ook andere hulpverleners in aanmerking te laten komen voor vergoedingen door zorgverzekeraars. Zo ver is het nog niet. De vergoedde zorg wordt juist steeds beperkter en minder. Vanaf 2014 is er alleen nog vergoede zorg (naast de zorg vanuit de huisarts) als er een psychische stoornis is gediagnostiseerd. Welke zorg nog wordt vergoed binnen de basisverzekering, zal in de loop van de jaren vermoedelijk nog verder worden verminderd, ook voor de reguliere zorgverleners.

De ECP-therapeut werkt met de gezonde delen van de mens en niet vanuit een medisch model, dat focust op ziekte en het wegnemen daarvan. Daarin onderscheidt de ECP-therapeut zich van reguliere zorgverlening. De NAP kiest voor kwalitatief goede zorg en een aanpak die effectief is voor het gezonde functioneren van de cliënt. Natuurlijk streeft de NAP ook naar erkenning, onder andere door vergoeding van de therapie. Echter gaat kwaliteit boven de steeds verder gaande regels die zorgverzekeraars stellen en die niet bijdragen aan de kwaliteit van deze zorg.

Geen kwaliteitsverschil tussen opleidingen
In het rapport worden de verschillende opleidingen vergeleken op onder meer toelatingseisen, studieduur en studiebelasting, theoretische kennis, praktijkervaring en kwaliteitszorg. Vastgesteld wordt dat de eisen die aan beide (groepen) opleidingen gesteld worden, in hoge mate vergelijkbaar zijn. Waar de opleiding tot GZ-psycholoog meer plaats inruimt voor theoretische kennis, leggen de door de NAP erkende opleidingen meer nadruk op praktijkervaring en supervisie. De eindconclusie luidt dan ook dat ‘de verschillen klein zijn en een onderscheid in kwaliteit van de ene categorie opleidingen ten opzichte van de andere niet lijkt te rechtvaardigen’.

Internationale kwaliteitszorg
De Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP) beschouwt de resultaten van het rapport dan ook als een wetenschappelijke erkenning van de waarde van het European Certificate for Psychotherapy. Dit internationale keurmerk wordt door de NAP aan de door haar erkende therapeuten verstrekt namens de European Association for Psychotherapy (EAP) te Wenen.
Volgens de opstellers van het rapport is het mede te danken aan deze internationale dimensie dat er binnen de NAP/EAP sprake is van ‘een sterke interdisciplinaire, intercollegiale en internationale kwaliteitszorg die bijdraagt aan een permanente ijking van en reflectie op [kwaliteits]standaarden’.