Inloggen Registreren
alleen voor professionals

Ziektekostenverzekeringen

Welke ziektekostenverzekeringen vergoeden ECP-houders?

Vergoeding uit een aanvullende zorgverzekering:

Vrijwel alle NAP geregistreerde therapeuten zijn aangesloten bij een of meerdere beroepsverenigingen. De beroepsverenigingen hebben met veel zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de vergoedingen van (een deel van) de sessie van de NAP-geregistreerde therapeuten. U kunt daarvoor dus de website van de betreffende beroepsvereniging raadplegen. Bij welke beroepsvereniging de therapeut is aangesloten, vindt u terug in het profiel van de NAP-geregistreerde.

Met twee zorgverzekeringsconglomeraten, heeft de NAP exclusief of ook direct afspraken gemaakt:
Menzis: ECP- en EWAO-therapeuten worden vergoed als complementaire psychologische zorg. Het betreft de verzekeraars: AnderZorg, Azivo, PMA en Menzis.
Coöperatie VGZ: ECP-therapeuten (en enkele NL- en EWAO-therapeuten met bepaalde vooropleidingen) worden in de aanvullende verzekering vergoed zonder contract, hetgeen betekent dat de vergoeding per sessie beperkt is. Het betreft de verzekeraars: IZA Cura, IZA, IZZ, UMC zorgverzekeraar, Univé, Univé Zeker, VGZ , Aevitae, Nedasco, PLUS en Blue.


Vergoeding binnen de complementaire zorg is alleen van toepassing als de verzekerde een aanvullende verzekering heeft afgesloten en de zorgverzekeraar de NAP-geregistreerde (ECP-)therapeut vergoedt. Uw behandelaar is goed op de hoogte van deze informatie. Kijk voor de juiste informatie op de site van uw behandelaar.