Inloggen Registreren
alleen voor professionals

Geschiedenis

De ontstaansgeschiedenis van de NAP

De Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP) werd op 23 mei 1997 in Zwolle opgericht op instigatie van de Europese Associatie voor Psychotherapie (EAP) te Wenen. Alle toen bestaande verenigingen voor psychotherapie in ons land werden uitgenodigd en hadden in principe recht op een bestuurszetel. De doelstelling van de NAP is de belangenbehartiging van aanbieders van psychotherapie in de breedste zin van het woord, zoals deze onder andere te vinden zijn in de internationaal bekende 'Verklaring van Straatsburg' uit 1990:  Strasbourg Declaration on Psychotherapy.

Daarin worden de zelfstandige positie van het beroep en de eigen wetenschappelijke discipline 'psychotherapie' gekoppeld aan een zo breed mogelijke instroom in de opleidingen. In de Verklaring van Straatsburg wordt bovendien een kwaliteitsnorm genoemd, die thans in de meeste Europese landen en in de kring van de NAP voor Nederland is uitgewerkt. De doelstellingen van kwaliteit en vrije beroepsuitoefening in een open markt met gelijke kansen, wordt onder andere door het EU-verdrag van Amsterdam 1997 ondersteund.

De NAP als koepelorganisatie is snel gegroeid naar een dynamische en brede maatschappelijke vertegenwoordiging van het veld van de psychotherapie. Elke modaliteit van psychotherapie wordt vertegenwoordigd door de verschillende nationale beroepsverenigingen, terwijl ook iedere modaliteit een Europese afgevaardige in het Algemeen Bestuur van de NAP heeft. Ook opleidingsinstituten hebben een (indirecte) stem.

Zo is de NAP de National Umbrella Organisation bij uitstek, omdat een zo breed mogelijke representatie van het vak en de Europese netwerken samenwerken om tot een goede afspiegeling van  cliëntgericht aanbod en een goede kwaliteitsbeheersing te komen.
De NAP heeft daartoe niet alleen gezamenlijke afspraken over opleiding gemaakt, maar kent bovendien een klacht- en tuchtrecht dat parallel loopt aan het in ons land geldende BIG-gerelateerde. Zo zijn de rechten van cliënten en therapeuten goed gewaarborgd. Het spreekt vanzelf dat de NAP ook registreert.

De NAP is de National Awarding Organisation (NAO) van de European Association for Psychotherapy (EAP). Deze organisatie vertegenwoordigt de vrije beroepsbeoefenaren in 41 landen, verdeeld over 24 modaliteiten. Langs deze lijn is de serieuze aanbieder van goede psychotherapie verbonden met ruim 70.000 Europese collegae. De EAP is mede-oprichter en een actief lid van de World Council for Psychotherapy (WCP).

Het kwaliteitskenmerk van de NAP gerelateerde psychotherapie is het ECP, het Europese Certificaat voor Psychotherapie. De volledige opleiding voor het ECP duurt zeven jaar en is op eindtermen gelijkwaardig aan de BIG-erkende opleidingen voor psychotherapie in Nederland.