Aanvragen ECP via GAP-procedure

Meer over de GAP-route

Op wie is de GAP-procedure van toepassing?

De logische route naar het verkrijgen van het ECP-diploma en de ECP-registratie, is het volgen van een door de Europese Associatie voor Psychotherapie geaccrediteerde opleiding in Nederland of het buitenland, aangevuld met de 11 vakken basisvorming psychotherapie. Het kan voorkomen dat u een andere route heeft gevolgd -dan de hiervoor genoemde reguliere route- maar dat u een equvalente opleiding heeft gevolgd binnen een van de modaliteiten die is aangesloten bij de EAP. In dat geval kunt u verzoeken dat uw opleiding, aangevuld met relevante werkervaring, toch wordt aangemerkt voor het ECP-diploma. Deze aanvraag wordt door een hiervoor bestaande commissie beoordeeld. Voordat een dergelijke aanvraag met een positief advies van de NAP wordt opgestuurd, vindt een voor-beoordeling plaats door de Nederlandse Registrar.

Hoe werkt de GAP-aanvraag?

Om een ECP-certificaat/registratie aan te vragen, heeft de aanvrager op het NAO-formulier twee handtekeningen nodig die deel uitmaken van de aanvraag voor het ECP:

 1. een handtekening van een door de EAP erkende psychotherapiemodaliteit (EWAO) die de psychotherapierichting vertegenwoordigt waar de aanvrager in is opgeleid. De lijst van modaliteiten treft u aan op de website van de EAP;
 2. een handtekening van de nationale vertegenwoordiger van de EAP (NAO).


Voor enkele therapeuten is het via deze weg niet mogelijk de ECP-registratie aan te vragen. Zij kunnen namelijk op het NAO-formulier geen handtekening van hun EWAO-vertegenwoordiger krijgen dat deel uitmaakt van de stukken voor de ECP-registratie. Dit terwijl zij voor het overige wel voldoen aan de gestelde eisen.
Voor deze therapeuten heeft de EAP een speciaal platform in het leven geroepen: het Grandparenting Advisory Panel (GAP).
Via de zogeheten GAP-procedure kunnen zij een handtekening van een GAP-commissie van de EAP op het NAO-formulier bemachtigen en zich toch ECP-laten certificeren/registreren.

Criteria:

 1. U voldoet aan alle eisen voor de ECP-registratie (zie het document 'aanvraag ECP' op onze website).
 2. Uw opleiding voldoet aan de algemene criteria, maar niet aan het volledige opleidingspakket van een van de erkende EWAO’s:
  1. omdat u een opleiding hebt gehad in meerdere psychotherapie-richtingen;
  2. omdat uw richting zich nog niet heeft aangesloten bij de EAP, maar in Nederland en tenminste 6  Europese landen wel geldt als een erkende psychotherapieopleiding;
  3. om een andere, duidelijk door u te benoemen reden, kunt u geen handtekening krijgen van een EWAO-vertegenwoordiger. Met deze handtekening wordt verklaard dat de door u gevolgde opleiding(en) equivalent zijn aan een reguliere vier-jarige opleiding bij een van de modaliteitsopleidingen.


Aanvraag ECP-registratie via GAP-procedure:

 1. U dient de aanvraagformulieren voor de ECP-registratie volledig in te vullen en voorzien van alle gevraagde bijlagen en kopieën in drievoud te sturen naar het kantoor van de NAP.
 2. Daarnaast dient u voor de GAP-procedure een formulier in te vullen:
  het document 'GAP-form CV structure';
  Het formulier dient in het Engels ingevuld te worden en in 3-voud aangeleverd te worden. Deze beide documenten stuurt u samen met uw ECP-dossier naar het kantoor van de NAP.
 3. Uw ECP-dossier wordt door de registrar van de NAP beoordeeld. Na goedkeuring van de registrar gaat uw gehele dossier naar de EAP-vertegenwoordiger van de NAP.
 4. De EAP-vertegenwoordiger van de NAP zal uw dossier meenemen naar een vergadering voor behandeling in de GAP-commissie. De vertegenwoordiger zal uw dossier in deze vergadering verdedigen en om een handtekening op het NAO-formulier verzoeken.

 

Electronische aanvraag
Wilt u zich registreren bij de NAP? Neemt u dan op dinsdag of donderdag even contact op met het secretariaat. Binnenkort verloopt de registratie namelijk geheel electronisch en tot die tijd kunt u geen registratieformulieren downloaden om zelf in te vullen. Welk kunt u de formulieren downloaden die u zelf invult en nodig heeft voor de aanvraag van de VOG, een handtekening van de vertegenwoordiger van uw modaliteit en de verzekering.

Downloads