Inloggen Registreren
alleen voor professionals

Registreren voor het ECP

U bent therapeut en wilt zich registreren?

LET OP! Vanaf heden is de registratie digitaal. Klik hier voor registratie.

Registratie bij de NAP kan indien u bent opgeleid in een vorm (modaliteit) van psychotherapie die is erkend door de European Association for Psychotherapy. De registratieprocedure is digitaal. Dat betekent dat u uw aanvraag moet voorbreiden door de vereiste stukken te scannen naar pdf-formaat om ze daarna in de aanvraagprocedure te uploaden.

De NAP is de Nederlandse vertegenwoordiging van de European Association for Psychotherapy (EAP) in Wenen
en bevoegd Registrar voor het European Certificate Psychotherapy (ECP).

Er zijn drie mogelijkheden om te komen tot een ECP-registratie:

  1. Door direct aanvragen van het ECP-certificaat. Er zijn vier routes:
    1. bent u afgestudeerd aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie, De Nederlandse Stichting Gestallt, het Kempler Instituut, de TA-Academy of een andere zogenaamde European Accredited Psychotherapy Training Institute, dan vraagt uw opleiding uw ECP-certificaat aan. U dient daarna anvraag voor de registratie bij de NAP;
    2. bent u bij een andere EAP-erkende opleiding afgestudeerd, dan vraagt u uw ECP-certificaat en uw registratie direct aan via de NAP (zie verder onder Aanvraag Registratie NAP);
    3. als u wel relevante opleidingen heeft gevolgd maar niet aan een door de EAP-erkende opleiding of niet in Nederland, dan kunt u uw portfolio laten beoordelen door de daartoe bestaande commissie van de EAP. Informatie vindt u onder Aanvraag via GAP-procedure.
  2. Met de tussenstappen van registratie als NL- en EWAO-therapeut. Deze tussenstappen hebben meerwaarde als u al wel wilt registreren maar nog niet het ECP-certificaat heeft behaald, b.v. omdat u aantoonbaar het grootste deel van uw opleiding en werkervaringsuren heeft behaald en op grond daarvan erkenning vraagt.